"Ευχαιρστούμε πολύ για την πολύτιμη βοήθειά σας στην εκδήλωσή σας! Το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά επιτυχές! Θα μιλήσω σίγουρα για την all about events στη Γενεύη!"

Marjorie Astruc , MCI Geneva Office